HOME > Foreign Nationals > Advice for everyday living in Fukuoka City (Filipino)

Foreign Nationals

Advice for everyday living in Fukuoka City (Filipino) Advice for everyday living in Fukuoka City

多言語アイコン Japanese Chinese English Korean Indonesian Viet-Namese Nepalese Philippine

We'd like to offer a few hints for living in Fukuoka, like rules and everyday living advice.
They will make your life here more enjoyable and comfortable.

Filipino subtitles with English voice-over available.

1. Welcome to Fukuoka!

Tayo kitang bigyan ng ilang mga paalala sa pamumuhay dito sa Fukuoka, gaya ng mga patakaran at kaugalian.
Tutulungan ka nilang magkaroon ng mas maayos at mas kasiya-siyang pamumuhay dito.

We'd like to offer a few hints for living in Fukuoka, like rules and everyday living advice. They will make your life here more enjoyable and comfortable.

2. Garbage regulations (Fukuoka city)

Dapat na ilabas ang basura sa gabi, bago maghatinggabi. Makakatulong itong iwasan ang pagpunit ng mga uwak sa mga plastik bag.

Garbage should be put out after sunset, before midnight. This will help prevent crows from tearing open the garbage bags.

3. Cycling rules

Sa Japan, nasa batas na kaliwa ang pagmamaneho ng sasakyan. Gayun din ang mga patakaran para sa mga nagbibisikleta. Ayon sa tuntunin, ang pagbibisikleta ay sa kaliwang bahagi ng daan, ayon sa nakasaad sa batas ng Japan.
Ang mga bisikleta ay dapat nakaparada sa tamang paradahan. nagbibisikleta ang paggamit ng payong, paggamit ng mobile phone, pag-aangkas ng ibang tao, lasing, walang ilaw sa gabi, dalawa o higit pang nakahilerang bisikleta.

In Japan, it is the law for cars to drive on the left. Rules applying to riding bicycles are the same. In principle, bicycles ride on the left of the roadway, as defined by Japanese law.
Bicycles should always be parked in marked bicycle parking spaces. It is against the law to ride a bicycle while holding an umbrella above your head, talking on your mobile phone, with another person on the bicycle, after consuming any alcohol, without illumination at night, or with more than two bicycles parallel to each other.

4. Japanese manners

Bawat bansa ay may sariling kaugalian, gayundin syempre ang Japan. Ang mga hapon ay maalalahanin sa kapwa tao. Ito ang diwa ng "wa," pag-aalala sa kapwa.

Every nation has its own set of customs, and of course so does Japan. The Japanese are considerate of other people. This is the spirit of "wa," or "thinking of others."

5. Smart cards for trains, city subways and buses (Fukuoka city)

Ang mga smart cards ay napaka-maginhawang gamitin sa tren, subway o bus. Ang mga smart card na ito ay maaring gamitin pambayad pamasahe sa mga bus at tren ng Nishitetsu, tren ng JR at mga subways.

Smart cards are very convenient when using the train, subway or bus. These smart cards can be used to pay fares for Nishitetsu trains and buses, JR trains, and the city subways.

6. Emergency actions

Upang tumawag sa pulis, i-dial ang 110.
Upang tumawag sa bumbero o humingi ng ambulansya, i-dial ang 119. Maari ring tumawag direkta mula sa iyong mobile phone.

To call the police, dial 110.
To call the fire department or request an ambulance, dial 119. You can also call directly from your mobile phone.

7. A hint on how to enjoy your life here

At sa wakas, narito ang isang paalaala kung paano gawing mas kasiya-siya ang buhay dito. Makipagkilala sa iyong mga kapitbahay. Magandang simula ang pagbati ng “ohayo gozaimasu” at “konnichiwa” kung makasalubong mo sila. Maaring mahirap sa simula, ngunit matapos mong gawin ito ng makailang beses, makikipag-usap na rin sila sa iyo.

And finally, here is a hint on how to make life here more enjoyable. Get to know your neighbors! A good way to start is by always calling out "ohayo gozaimasu" and "konnichi wa" when you see them. It takes courage the first time, but after you've exchanged greetings a few times, people will begin to talk to you.
This is a message from a senior foreign student.

協力:

Aiwa Language School
Asia Japanese Academy
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
Japanese Speech Contest Executive Committee
Fukuoka Foreign Student Support Association
Environmental Bureau, Fukuoka City
Transporation Bureau, Fukuoka City
Civil Affairs Bureau, Fukuoka City
Fukuoka Citizens' Disaster Prevention Center

International Exchange /Information

 • 彩虹广场
 • 「ATTAKA福冈」福冈外国学生支援会
 • Fuku-Net 福冈国际关系联络会
 • 地球市民咚打鼓

Helpful Information

 • Fukuoka Residents' Guide LIVING IN FUKUOKA
 • FUKUOKA HOSPITALS
 • Foreign Language Newsletter Rainbow rainbow kr rainbow cn rainbow en
 • Mail Magazine
 • love FM

Hints for Everyday Life

 • Disaster Prevention Earthquakes Flooding
 • Garbage Bicycles etc.
 • Downloads
 • International Cooperation Corner JICA